Hlavní partner

Další činnost 2020Milan Hanák 50
5. 9. 2020 byl nejen den, kdy se běžel Lívanec, ale také den, kdy slavil 50. narozeniny náš trenér Milan Hanák. Tuto událost jsme společně oslavili hned po konání závodu. Využili jsme posezení ve Stromovce. Oslavencovi jsme pogratulovali, pojedli, popili a zábavně zasoutěžili. Milanovi děkujeme za jeho činnost v našem spolku a přejeme mu hodně zdraví a spokojenosti do další padesátky.

Milan 50


Pomoc potřebným
Opatření proti koronavirové pandemii se výrazně dotkla i sportu. Pro nás to především znamená, že se zrušili všechny závody, a také že nemůžeme společně trénovat. To je sice nepříjemné, ale uvědomujeme si, že jsou mezi námi lidé, kteří v současné době řeší nesrovnatelně horší problémy. Jde o lidi potřebné - lidé bez domova, lidé bez práce, invalidy, matky samoživitelky a další osoby. Těmto lidem v nouzi pomáhají tzv. potravinové banky. Tyto potravinové banky mají v současné epidemiologické situaci problém s dodávkou potravin od firem a dárců. Proto jsme se rozhodli také pomoci. Naši členové mezi sebou udělali sbírku. Vybrali jsme takto několik krabic potravin a drogistického zboží, které jsme předali do Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj, z.s.

Potravinová banka