Hlavní partner

17.05.2016

Etika a etiketa


Etika


Dle čl. IV Stanov spolku Atlet Šestajovice z.s. je člen povinen dbát o dobrou pověst spolku. Jako člen spolku je současně jeho reprezentantem a spoluvytváří tak jeho pověst. Proto je člen povinen dodržovat morální zásady, tedy především chovat se slušně a čestně.


Etiketa


Obecná pravidla
Členové spolku se zdraví sportovním pozdravem "Ahoj".
Navrhuje se tykání mezi členy bez ohledu na věk. V tomto případě se respektuje individuální názor, proto není tykání povinností.

Organizace tréninku dětí
Při příchodu na trénik dítě pozdraví trenéra pozdravem "Ahoj" a podá mu ruku (nebo placák).
Trénink začíná nástupem, kdy dítě dbá pokynu trenéra či jeho asistenta a během nástupu nehovoří.
Trénink končí opět nástupem, který je navíc zakončen pokřikem "Ahoj".
Při odchodu z tréninku, stejně tak jako při příchodu, dítě pozdraví trenéra pozdravem "Ahoj" a podá mu ruku (nebo placák).