Hlavní partner

O nás

o nasAtlet Šestajovice z.s. je spolek dobrovolných členů se zájmem o atletiku, především pak o běhání.  Sport děláme hlavně pro radost. Výkonnost našich členů je různá. Někteří členové si chodí zaběhat jen tak pro potěšení nebo pro zdraví, jiní zase rádi soutěží a připravují se a účastní se běžeckých závodů různých úrovní. Také věk pro nás není rozhodující.

Ke dni 26. 4. 2016 se zakládající členové dohodli na oficiálním založení spolku a na znění stanov. Na začátku jsme měli 28 členů – 12 dospělých a 16 dětí. Trénujeme, vzděláváme se, jezdíme na závody a na soustředění, také se setkáváme i při dalších příležitostech.

Začínali jsme s běháním pro děti a dospělé. Nyní máme již pět oddílů: běh - děti, běh - dospělí, lehká atletika - přípravka, šplh na laně a otužování. Tyto aktivity dále upravujeme dle potřeb našich členů.

Aktuální počet členů: 63 (22 dospělých, 41 dětí)Účel našeho spolku dle jeho stanov:160506_105

  • atletika a obdobná činnost v rámci zapojení do sportovních aktivit, tuto činnost provozovat, organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky
  • zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení
  • vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických a mravních pravidel
  • hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci
  • podílet se na získávání finančních prostředků z veřejných i soukromých zdrojů a materiálních prostředků k zajištění své činnosti pro členy spolku
  • dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života v obcipříkopPřevzali jsme záštitu

V roce 2020 převzal náš spolek záštitu nad projektem "Šestajovice - příkop". Jedná se o projekt, jehož cílem je vybudovat konkrétní opatření na zadržování vody v krajině v obci Šestajovice. Projekt je realizován ve spolupráci s obcí Šestajovice a jejími občany.