Hlavní partner

O nás

160506_105Atlet Šestajovice z.s. je spolek dobrovolných členů se zájmem o atletiku, především pak o běhání.  Sport děláme hlavně pro radost. Výkonnost našich členů je různá. Někteří členové si chodí zaběhat jen tak pro potěšení nebo pro zdraví, jiní zase rádi soutěží a připravují se a účastní se běžeckých závodů různých úrovní. Také věk pro nás není rozhodující. Našimi členy jsou děti od 3 do 17 let, stejné je to u dospělých.

Ke dni 26. 4. 2016 se zakládající členové dohodli na oficiálním založení spolku a na znění stanov. Na začátku jsme měli 28 členů – 12 dospělých a 16 dětí. Trénujeme, vzděláváme se, jezdíme na závody a na soustředění, také se setkáváme i při dalších příležitostech.

Začínali jsme s běháním pro děti i dospělé. Nyní máme již tři oddíly: běhu, lehké atletiky a šplhu. Tyto aktivity dále upravujeme dle potřeb našich členů.

Aktuální počet členů: 45 (16 dospělých, 29 dětí)Účel našeho spolku dle jeho stanov:

·       atletika a obdobná činnost v rámci zapojení do sportovních aktivit, tuto činnost provozovat, organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky

·       zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení

·       vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických a mravních pravidel

·       hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci

·       podílet se na získávání finančních prostředků z veřejných i soukromých zdrojů a materiálních prostředků k zajištění své činnosti pro členy spolku

·       dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života v obci

         o nás 1 o nás 2