Hlavní partner

Tréninky


Rozpis tréninků
oddíl zaměření den vedoucí tréninku doba obsah tréninku místo setkání
běhu děti pondělí
Tomáš Dvořák 17:15 - 18:15 běh obecně Před sportovní halou
dospělí úterý
Tomáš Dvořák od 18:00 technika rychlost cyklostezka
ulice Manželů Starých / ulice Lesní
čtrtek
od 18:00 kondiční běh prodejna TFRun
Slavětínská 1072/68
Klánovice
sobota nebo neděle
Tomáš Dvořák od 9:30 vytrvalostní běh roh ulic Tyršova a Tylova / Lesní
lehké atletiky děti středa
Kája Hanáková 17:00 - 18:00 LA obecně atletický areál/
nafukovací hala u ZŠ
šplhu děti dospělí svoláváno
pondělí
Luba Jokel svoláváno
19:00
technika rychlost
síla
sportovní hala
otužování
děti dospělísvoláváno
středa
neděle
Tomáš Dvořák
svoláváno
18:00
16:00
plavání
v přírodě
viz níže
Tréninku pro dospělé (oddíl běhu) se mohou zůčastnit i junioři.
Prodejna TFRun: Slavětínská 10, Praha 9 - Klánovice, za autobusovou zastávkou Bazar.
Informace o konání víkendového tréninku jsou členům rozesílány prostřednictvím aplikace WhatsUpp.

Stejně jako ostatní činnost spolku i účast na trénincích je dobrovolná.


Oddíl běhu

Děti

Pondělí - S dětmi trénujeme venku, aby byly děti na vzduchu a otužovaly se. Běžecký oddíl využívá vnitřní prostory pouze výjimečně, a to za silného deště či mrazu. V zimě je trénink přizpůsoben chladnějšímu počasí, soustředíme se na správné dýchání a omezujeme rychlé aktivity, při kterých jsou děti nuceny nadechovat se ústy. Trénink je zaměřený na běh obecně, trénujeme rychlost i vytrvalost. Děti učíme správné technice běhu, dýchání atd. Samozřejmostí je rozcvička a zahřátí a výuka protahovacích cviků. Trénink je prokládán různými hrami a soutěžemi, aby byl pro děti zábavný.

Dospělí

Úterý - Trénik zaměřen na správnou techniku běhu vč. dýchání. Dále se soustředí na rychlost. Běháme úseky různé délky nebo i kopce.

Čtvrtek - Hlavní náplní je kondiční běh.

Víkend - Vytrvalostní trénink, základ jsou tratě 6 a 11 km.


Oddíl lehké atletiky

Středa - Děti se učí techniku běhu, skoků a hodů, což jsou pohybové aktivity, které jsou základem pro jednotlivé disciplíny v atletice. Učí se, jak se správně rozehřát a rozcvičit před hlavní částí tréninku a uvolnit se na závěr. I trénink atletiky je prokládán zábavnými pohybovými hrami. Dětem ukazujeme, že atletika není jen o výkonu a o umístění.


Oddíl šplhu

Tréninky si členové domlouvají individuálně s vedoucím oddílu. Základem tréninku je šplh na laně ze sedu a bez přírazu.


Oddíl otužování
Informace o konání tréninku jsou členům rozesílány prostřednictvím aplikace WhatsUpp. Základním místem pro plavání v přírodě je jezero Malvíny nebo jezero Mezi Mosty v obci Lázně Toušeň. Sraz v ulici Káranská.

otužo

koupání